Realizováno únor 2020

Termodiagnostika skidového dopravníku pro výrobu automobilů

Řídící a diagnostické systémy
#Diagnostika
#Prediktivní údržba
#Umělá inteligence

Cíl projektu

Snížit prostoje na skidovém dopravníku pro výrobu automobilů, způsobené opotřebením nosných a vodicích rolen skidu.

Úspora času práce údržby.png

Zvýšení efektivity

Výsledek

Snížení prostojů o 40 % a zvýšení produkce automobilů o 18 aut za rok.

Popis řešení

Na skidovém dopravníku, na kterém jsou převáženy automobily v různém stupni rozpracovanosti skrz celou naši halu M1, docházelo často k poškozování vodících kol skidových vozíků. Tato poškození velmi často zastavovala naši výrobní linku pro výrobu automobilů, a tak před námi stál úkol najít nové řešení a tyto prostoje eliminovat. Zjistili jsme, že dosavadní diagnostický systém pro snímání proudových průběhů nebyl spolehlivý a rozhodli jsme se nasadit zcela nový diagnostický systém, který kromě snímání proudových průběhů zahrnuje také termodiagnostiku. Tento nový diagnostický systém přinesl výrazné snížení prostojů výroby aut a údržba také nově získala přehled o aktuálním stavu tohoto strojního zařízení. 

  • Automatizovaná predikce stavu selhání/zaseknutí skidu v dopravníku
  • Vytvoření prediktivního algoritmu vývoje opotřebení nosných a vodících rolen skidu
  • On-line prediktivní systém měření proudových charakteristik frikčních pohonů
  • Termodiagnostika podvozku skidových vozíků

Řešitelé projektu

Ruzicka.png
Ing. Ondřej Růžička

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.