Realizováno srpen 2021

Termodiagnostika pohonů nosičů UBS

Řídící a diagnostické systémy
#Prediktivní údržba
#Diagnostika

Cíl projektu

Ověřit využití termodiagnostiky k detekci poruchy pohonu nosiče a nastavit limitní hranice pro condition monitoring, jenž se využijí při finální realizaci diagnostiky.

Zlepšení parametrů zařízení.png

Prediktivní údržba

Výsledek

Ověřilo se, že termodiagnostiku lze využít na detekci poruchy pohonu nosiče a že všechny pohony jsou teplotně velmi podobné. Byla definována hranice pro condition monitoring diagnostický systém.

Popis řešení

V lakovně v Kvasinách dochází k občasným poruchám pohonů nosičů na lince UBS. Tato výrobní linka byla doposud bez jakéhokoliv prediktivního systému, který by varoval, že se blíží porucha. Právě proto nás s prosbou o pomoc kontaktovali kolegové z Kvasin. Nabídli jsme jim tak možnost využití termodiagnostiky, jenž jsme si sami ve ŠKODA FabLab vyvinuli. Pomocí tohoto systému můžeme detekovat zvyšující se teplotu pohonu, a tak včas varovat před blížící se poruchou.

V současné době je pomocí tohoto standardního termodiagnostického systému od ŠKODA FabLab na lakovně v Kvasinách prováděno měření teploty pohonů nosičů linky UBS. Systém složený z dvou termokamer ukládá do databáze maximální, minimální a rozdílovou teplotu a na základě vyhodnocení dat bude údržba včas varována, že se blíží porucha pohonu. Nyní probíhá na této lince sběr dat, pomocí kterého budou nastaveny hranice pro toto condition monitoring měření. Po dokončení sběru dat a sesbírání několika desítek tisíc naměřených hodnot jsme byli schopni definovat maximální hranici pro condition monitoring diagnostický systém 29,7°C (viz přiložené foto).

  • Ověření a nasazení automatické metody prediktivní údržby
  • Úspora finančních prostředků měřením (cca 20tis. EUR) za Proof of concept projekt
  • Rozšíření know-how o možnosti využití termodiagnostiky přímo ve výrobních provozech
  • Plánováno další rozšíření i na linku HRK

Řešitelé projektu

Ruzicka.png
Ing. Ondřej Růžička

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.

avatar.png
Ing. Jan Effenberk

Specialista prediktivní údržby

Vedení a realizace projektů prediktivní údržby.