Realizováno říjen 2021

Termodiagnostika pohonů nosičů HRK

Řídící a diagnostické systémy
#Prediktivní údržba
#Inovace
#Diagnostika

Cíl projektu

Ověřit využití termodiagnostiky pro detekci poruchy pohonu nosiče u linky HRK.

Zlepšení parametrů zařízení.png

Prediktivní údržba

Výsledek

Termodiagnostiku lze využít pro monitoring rostoucí teploty u pohonu nosiče linky HRK.

Popis řešení

Po úspěšném ověření využití termodiagnostiky pro detekci poruchy pohonů nosiče u linky UBS v Kvasinách, jsme se ve ŠKODA FabLab rozhodli pokračovat s měřením i na další výrobní lince v lakovně v Kvasinách. Tentokrát se jedná o linku HRK, kde jsme opět využili již známý termodiagnostický měřící systém, kterým můžeme detekovat zvyšující se teplotu pohonu, a tak včas varovat před blížící se poruchou. Systém opět složený z dvou termokamer ukládá do databáze maximální, minimální a rozdílovou teplotu a na základě vyhodnocení včas varuje údržbu, že se blíží porucha pohonu.

Na jednom z přiložených obrázků (obr. č. 2) můžete velmi pěkně vidět, proč je potřeba vždy před finální instalací diagnostického systému vykonat zkušební diagnostické měření a jak je důležité přesné a správné umístění termokamer. V tomto případě při prvním zkušebním měření horní termokamera místo teploty pohonu nosiče detekovala teplotu konstrukce nosiče, která je ohřátá průjezdem pecí. Proto na rozdíl od linky UBS bude pro tuto linku třeba využít pouze termokameru s pohledem z boku.

Po ukončení termodiagnostického měření výrobní provoz obdrží výslednou zprávu, která bude obsahovat vyhodnocení naměřených dat a návrh prvotních hranic condition monitoring měření. Tyto informace lze následně využít pro finální realizaci termodiagnostického systému. 

  • Nasazení automatické metody prediktivní údržby
  • Včasné varování před poruchou
  • Rozšíření know-how o možnosti využití termodiagnostiky přímo ve výrobních provozech
  • Plánováno další rozšíření termodiagnostického měření i na montážní halu M1 v Mladé Boleslavi

Řešitelé projektu

Ruzicka.png
Ing. Ondřej Růžička

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.

avatar.png
Ing. Jan Effenberk

Specialista prediktivní údržby

Vedení a realizace projektů prediktivní údržby.