Realizováno listopad 2021

Měření spotřeby energie nástřihové linky M15

Řídící a diagnostické systémy
#Prediktivní údržba
#Práce se studenty
#Diagnostika

Cíl projektu

Porovnat spotřebu elektrické energie hydraulických pump nástřihové linky před a po výměně za nové.

settings.png

Úspora

Výsledek

Zjištěna výše úspory elektrické energie spojená s výměnou hydraulických pump nástřihové linky.

Popis řešení

Na lisovně M15 kolegové z Centrálního technického servisu – Externích oprav prováděli generální opravu nástřihové linky spojenou s výměnou hydraulických pump. Jelikož nás i kolegy zajímalo, jaký bude rozdíl ve spotřebě elektrické energie před a po výměně hydraulických pump, rozhodli jsme se provést měření. Předpokladem bylo, že nové hydraulické pumpy mají nižší spotřebu elektrické energie. Po vyhodnocení naměřených dat bylo zjištěno, že úspora elektrické energie činí až 21 % v případě běžícího výrobního programu a až 49 % v takzvaném režimu výměny nástroje.

Při realizaci tohoto projektu měl možnost našemu technikovi z FabLabu asistovat student ze ŠKODA Academy, který si mohl měření rovněž sám vyzkoušet. Doufáme, že pro něho byla tato zkušenost velmi přínosná a že získané zkušenosti mu pomohou dále v jeho kariéře.

  • Úspora elektrické energie až 21 % v případě běžícího výrobního programu
  • Úspora elektrické energie až 49 % v tzv. režimu výměny nástroje
  • Potvrzení teze o nižší spotřebě elektrické energie po generální opravě stroje

Řešitelé projektu

_RFL8047a (2).JPG
Ing. Vladislav Andronov

Projektový koordinátor Smart maintenance

Vedoucí laboratoře Řídící a diagnostické systémy.